Werkstuk over Efeze, een historische stad in Turkije

Werkstuk over Efeze, een historische stad in Turkije

1 Ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren 189 stemmen. Geef ook jouw cijfer!
Gemiddeld: 3,73 van de 5
In de categorie: Werkstuk

Ik heb als onderwerp voor mijn profielwerkstuk gekozen: Efeze. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik deze antieke stad afgelopen jaar bezocht heb tijdens mijn vakantie in Turkije, Ik vond het heel indrukwekkend om al deze overblijfselen te zien, nadat ze vele eeuwen in de grond hebben gelegen. Aangezien ik veel informatie en foto’s over het onderwerp heb, moet het wel lukken om er veel over te vertellen. Het lijkt me ook leuk om verder op het onderwerp in te gaan, zodat ik er zelf meer over te weten kom.

DIT WERKSTUK IS INGEZONDEN DOOR EEN BEZOEKER

Hoofd- en deelvragen

Ik heb gekozen voor de volgende hoofdvraag: Waarom trekken er nog zoveel toeristen naar Efeze?

En gekozen voor de volgende deelvragen:

 • Hoe ziet de antieke stad Efeze er uit?
 • Wat is er nog over van Efeze?
 • Waarom is de stad Efeze gesticht?
 • Wat hield het geloof in Artemis in?
 • Wat stond er in de brief van Paulus aan de christenen in Efeze?
 • Wordt Efeze veel bezocht door toeristen?

Hypothese

Ik denk dat er zoveel toeristen naar toe trekken, omdat er zoveel reclame over de antieke stad wordt gemaakt. Op elke straathoek is er wel een of andere organisatie die je er heen wil brengen, tegenover een mooie prijs. Ook vind je in elk winkeltje wel een kaart, een boek of iets anders leuks wat met Efeze te maken heeft. Door de grote ophef, willen veel mensen weten, wat het is, waardoor ze er allemaal heen gaan.

Hoe ziet de antieke stad Efeze er uit?

plattegrond-efeze

1. De tempel van Artemis
2. De verdedigingsmuren en de Magnesia-poort
3. Het Oostelijk Gymnasium
4. Het variusbad
5. De waterleidingsbuizen
6. De Staatsagora
7. De Basiliek
8. Het Odeion
9. De tempels van Dea Roma en Julius Caesar
10. De officiële staatskerk
11. Het Memmius Monument
12. De fontein
13. De Pollio-fontein
14. De Dominitianus-tempel
15. Geschreven documenten gallerij
16. De Fontein van Gaius Laecanius Bassus
17. De Poort van Heracles
18. De Kuretenstraat
19. De Fontein van Trajanus
20. De Ronde Toren
21. De Scholastikia-thermen
22. Openbare toiletten
23. De Hadrianus-tempel
24. De heuvelhuizen
25. Het grafmonument
26. De Fontein van Byzantine
27. Het bordeel
28. Het Oktogoon
29. De Celcus Bibliotheek
30. De Mazeus-Mithridates poort
31. De Agora
32. De Serapis-tempel
33. De Marmerstraat
34. Het grote theater
35. De Fontein van Helenistic
36. De Havenstraat
37. Het Theater-Gymnasium
38. Het Verulanus Sport Arena
39. Het Havengymnasium
40. Het Haven Badhuis
41. De Conciliekerk (de Mariakerk)
42. De Baden van Byzantine
43. De Acroplois
44. Het stadion
45. Het Vedius Gymnasium
46. De grot van de Zeven Slapers
47. De Basiliek van Johannes

Wat is er nog van Efeze over?

Hoewel er vele eeuwen voorbij zijn en er in al die tijd veel verwoestingen hebben plaatsgevonden, is de stad nog in opvallende goede staat gebleven. Efeze was de hoofdstad van het Romeinse rijk: Klein-Azië. Doordat Efeze deze belangrijke positie verloor, verlieten de bewoners de stad en Efeze werd vergeten. Nu een deel van de stad is opgegraven, kan men genieten van de overblijfselen. Enkele overblijfselen zijn:

– De Celsus Bibliotheek
– De Mariakerk
– De gevangenis van ST. Paulus
– De grot van de Zeven Slapers
– De Isa Bey Moskee
– De ST. Johannes Basiliek
– De tempel van Artemis
– De tempel van Hadrianus
– Het theater
– Het Veduisgymnasium
– De Havenstraat
– De marmerstraat

Efeze is de belangrijkste en meest bezochte antieke stad in Turkije. De bezienswaardigheden in Efeze liggen ver van elkaar af, want bijvoorbeeld de ST. Johannes Basiliek en het huisje van Maria liggen minstens 10 kilometer uit elkaar. Om een idee te geven waaruit Efeze allemaal bestaat, zal ik een aantal overblijfselen bespreken.

De Mariakerk (ook wel conciliekerk genoemd)

De Mariakerk is de eerste christelijke kerk in Efeze. Het is gebouwd in een klassieke stijl met zuilen en in het midden een groot plein. De kerk is één van de belangrijkste gebouwen in de Christelijke wereld. In deze kerk werden de hoofdlijnen van het Christendom aangegeven. Op het plaatje links staan de restanten die over zijn van de kerk. Op de concilie (kerkvergadering) welke in deze kerk werd gehouden, werd gehandeld vanuit de gedachtengang dat Maria niet de moeder van de Goddelijke Christus was, maar van de Mens Christus. In het derde en laatste kerkvergadering, welke ongeveer 3 maanden duurde, werd de eerste officiële verklaring over Maria gedaan. Er werd bevestigd dat Maria naar Efeze was gekomen en een tijd verbleef in het huisje vlakbij de kerk staat. Hiernaast staat een plaatje van het gerenoveerde huisje van Maria. Het huisje is ontdekt, doordat Catharina Emmerich (een vrouw uit Duitsland) het huisje in een visioen had gezien en daarna werd het ontdekt in 1892 door Vader Paulus. Er waren toen enkel nog muren over. Ook werd er verklaard dat Maria in Efeze begraven moest zijn.

De Celcusbibliotheek

De bibliotheek is in het jaar 135 gebouwd. Aquila, de zoon van Tiberius Celsus Polemaeanus liet het bouwen ter ere van zijn vader als grafmonument. Nu is het een van de belangrijkste en bekendste monumentale gebouwen van Efeze.
Het gebouw bestaat uit twee etages. De bibliotheek kan via 9 treden betreden worden. De voorgevel is maar liefst 17 meter hoog. In de nissen van de benedenverdieping staan vier vrouwenbeelden, deze beelden wijsheid, daadkracht, inzicht en wetenschap uit. Op de tweede verdieping stonden 3 beelden van Celsus en een van zijn zoon. De boeken (pyrusrollen manuscripten) werden bewaard in de rechthoekige nissen binnen in het gebouw. 150 jaar lang was de functie van het gebouw bibliotheek tot het door een aardbeving of aanvallers verwoest werd in de 3e eeuw. Inmiddels is de bibliotheek gedeeltelijk gerestaureerd.

Het Grote Theater

Het theater ligt tegen een heuvel, dit duidt op een Griekse oorsprong. In de loop van de tijd is er veel veranderd en toegevoegd aan het theater, zoals het monumentale toneelgebouw. Dit gebouw heeft een Romeinse stijl. De Grieken hebben het gebouwd, daarna hebben de Romeinen het weer verbouwd en zo komt het dat het theater zoveel stijlen bevat.

Het theater bestaat uit drie verdiepingen en is tot nu toe redelijk in staat gebleven. Keizer Nero liet er in de eerste eeuw een 2e verdieping op bouwen en Severus liet er in de 2e eeuw een derde verdieping opzetten. Het gebouw werd versierd met zuilen, beelden in nissen en vele reliëfs.

Er konden meer dan 25.000 toeschouwers in het theater. De plaats voor het publiek is 38 meter hoog en heeft een doorsnede van 154 meter.

Het theater was een van de belangrijkste gebouwen voor het sociale leven in Efeze. In het theater werden toneeluitvoeringen gegeven en parlementsvergaderingen gehouden. Het theater werd ook een tijd als arena gebruikt, in de tijd dat gladiatoren en dierengevechten populair waren.

De toneelstukken begonnen ‘s morgens vroeg en eindigden pas tegen de avond. De toeschouwers moesten voor de entree betalen en ontvingen toegangsbewijzen in de vorm van een soort munt van lood. Belangrijke burgers hadden zetels waarop hun namen vermeld waren. Wanneer het extreem warm was, werden delen afgedekt. De acteurs waren mannen, zij speelden meerdere rollen en gebruikten daarbij maskers.

Het theater was niet alleen belangrijk vanuit kunstzinnig oogpunt, het speelde ook een rol in de strijd tussen het opkomend christendom en de nog bestaande Artemis-vereniging, waarover ik later meer vertel. Paulus kwam in het theater om het nieuwe geloof te overtuigen aan de mensen, maar de bevolking kwam onder leiding van de zilversmid Demetrius in opstand. De zilversmid handelde in zilveren Artemis-beeldjes en vreesde met de opkomst van het christendom zijn verkoop te gaan verliezen. Pas nadat Paulus gevangen had gezeten, voelde hij zich gedwongen Efeze te verlaten.

De Artemis tempel

Op de plek waar de Artemis tempel stond, is nu nog slechts een gat in de weg, in dit gat ontstaat nu elk voorjaar een klein meertje. Eeuwenlang speelde de tempel een belangrijke rol in het sociale en religieuze leven van de stad. Volgens documenten waren de eerste bouwers van de tempel de Amazones. De tempel is in haar bestaan zeker 7 keer geplunderd.

Toen de Lydische koning Croesus in Efeze op bezoek kwam, vond hij de tempel zo mooi dat hij de zuilen van de tempel schonk. Het waren bijzondere zuilen, waarvan de onderste helft versierd was met reliëfs. Maar in 356 v. Chr. stak een psychopaat deze tempel in brand. De tempel moest herbouwd worden en kreeg haar oude maten terug: 130 meter lang, 66 meter breed en 18 meter hoog. 120 Ionische zuilen versierden het bouwwerk. Dit keer bleef de tempel tot het jaar 111 geheel intact. In 263 maakten de Gothen daar een einde aan, de tempel werd verwoest en vanwege het opkomende christendom nooit meer herbouwd. Zonder Artemis was Efeze nooit een cultureel centrum geworden. De tempel werd pas in de 19e eeuw door Britse archeologen gevonden.

De Havenstraat (Arcadiana)

De havenstraat, ook wel Arcadiana genoemd, is een 530 meter lange straat die van het Theater naar de haven voert. De aanleg van deze straat vond gedurende de 1e eeuw v. Chr. plaats, maar kreeg haar huidige vorm na de herstellingswerkzaam-heden in de tijd van Keizer Arcadius, vandaar de naam. De breedte van de straat is 21 meter. De middelste 11 meter van de straat is met marmer geplaveid en was aan beide zijden versierd met zuilengalerijen. ’s Avonds was de straat verlicht met tientallen olielampjes. De straat werd voornamelijk gebruikt voor ceremoniële plechtigheden. Toen de haven geheel verzand was, had de Havenstraat geen betekenis meer, het werd dus niet opgenomen binnen de nieuwe stadsgrenzen. Vroeger kwamen er minstens vijftig straten op de Havenstraat uit. De noordelijke kant van de straat was voor sportboefening en aan de zuidzijde was een rij winkels achter dichtgemetselde zuilen.

De Marmerstraat

De marmerstraat is de hoofdstraat die liep van de Koressospoort in het noorden naar de Magnesiapoort in het zuiden. Vanaf daar liep de straat verder naar de Grot van de Zeven Slapers en vanaf daar verder als heilige weg naar de tempel van Artemis. De straat is ongeveer 4 km lang. De straat is met marmer geplaveid. Het was een drukke verkeerskader van de stad, waarop alleen wagens waren toegestaan. Onder de straat was een ingenieus afwateringssysteem aangelegd. Aan de oostzijde van de straat was voor voetgangers een zuilengang aangelegd met 8 meter hoge zuilen.

Waarom is de stad Efeze gesticht?

In deze deelvraag behandel ik ook een stukje geschiedenis van Efeze. Het eerste deel van Efeze werd gesticht aan de oever van een baai, waar de antieke rivier (de Kaystros) in de zee uitmondt. Dit gebied kenmerkt zich door een mild, vochtig klimaat en een vruchtbare bodem. Hierdoor was het een aantrekkelijke vestigingsplaats. Bovendien was de stad een verbinding tussen het oosten en westen van Efeze. Het nam het ook een sleutelpositie in vanwege de ligging tussen de plaatsen Milete en Ionië. Dit zijn dus de belangrijkste functies voor het eerste deel (het eerste rijk) van Efeze.

De stad Efeze werd sterk beïnvloed door: geologie en politiek. Er zijn 2 belangrijke perioden in de geschiedenis van Efeze; Deze werk ik hieronder uit. Het is niet duidelijk wie Efeze als eerste stichtte. De oudste bronnen komen uit 2000 jaar v. Chr. deze meldden dat de Amazones Efeze gesticht hadden en dat daarna de Cariërs en Lelegiërs de stad bevolkten.

Ionische periode in Efeze

In de 11e eeuw v. Chr. werd Efeze veroverd door de Ioniërs. Androclus, de zoon van koning Codrus van Athene, bracht zijn volk naar de kust en bouwde een stad op anderhalve kilometer van de tempel. De stad bevatte Griekse elementen, er kwamen tempels voor de Griekse godin en god Athena en Apollo.

Tot aan de 6e eeuw voor Chr. was het land een soort dictatorschap, tot de toenmalige koning Androclus in een ware tiran veranderde. Hoewel Efeze in de tijd daarna nauwe banden onderhield met de Lydiërs, belegerde koning Chroesus van Lydië in 541 v. Chr. de stad en dwong de inwoners zich te vestigen op de vlakte, vlakbij de tempel van Artemis. In deze tijd leefde de beroemde filosoof Heraclitus in Efeze en liet zijn grote invloed achter op de antieke filosofie.

Na de Perzische Oorlogen brak een tijd van democratie aan. Tijdens de Peloponnesische oorlogen viel Efeze eerst in handen van de Atheners en vervolgens van Sparta (404 v. Chr.). Alexander de Grote heeft Efeze in 334 v. Chr. bevrijdt van de Perzen. Na zijn dood veroverde een van zijn generaals, Lysimachus, de stad in 283 v. Chr.

Een groot probleem voor Efeze was dat de rivier zoveel zand en modder meebracht, dat de haven dichtslibde en het land veranderde in een moeras. Lysimachus zag dat de gezondheid van de bewoners gevaar liep en de stad raakte zijn handelshaven kwijt. Daarom liet hij 2 kilometer verderop een nieuwe stad bouwen in een dal tussen de bergen van Panayir en Bülbül. Bij deze stad werd er een duidelijk plan gemaakt. Ter verdediging van de stad werd er een stevige muur omheen gelegd. Om de laatste bewoners van het eerste aangelegde deel van Efeze te laten verhuizen, liet hij het eerste deel onder water lopen. Dit tweede aangelegde deel groeide uit tot een zeer belangrijk handelscentrum. Deze rijkdom komt ook tot uitdrukking in de stad zelf, zoals de vele stadions, gymnasia en theaters.

Romeinse periode in Efeze

Na de dood van Lysimachus kwam de stad onder de leiding van Egypte en Syrië. In 190 v. Chr. werd Efeze deel van het Romeinse rijk. Eerst werd de stad nog bestuurd vanuit Pergamum en was het leven van veel Efeziërs onrustig, vanwege de vele oorlogen. Pas toen keizer Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr., zie plaatje hiernaast) aan de macht kwam, keerde de rust terug, groeide de welvaart en werd Efeze de hoofdstad van een Romeinse provincie in Klein-Azië.

Vrijwel alle religieuze, culturele en openbare gebouwen die er nu nog in Efeze staan, stammen uit deze Romeinse periode. De gloriedagen van Efeze waren voorbij in de 3e eeuw na Chr. De Gothen verwoestten de tempel van Artemis en plunderden de stad. De Efeziërs trokken weg uit de stad en de stad werd als het ware vergeten.

De stad had dus een zeer belangrijke functie in de Romeinse periode. Het was de hoofdstad van een Romeinse provincie in Klein-Azië. Ook was Efeze, totdat de haven dichtslibde, zoals hierboven al staat aangegeven een handelshaven. Aangezien Efeze naast het water lag, is dat ook begrijpelijk.

Wat hield het geloof in Artemis in?

Artemis is de godin van de Maan, de jacht en de beschermvrouwe van de jeugd. Alle wilde dieren, vooral het hert, waren heilig voor haar. Artemis bezat een zilveren boog met pijlen, waarmee ze nooit miste als ze schoot. Ook was zij de beschermelinge van vrouwen, verdedigde ze het kwaad en stond hun bij in de uren van hun bevalling. Ze beschermde alle kleine kinderen totdat ze groot waren.

De godin Artemis in het algemeen

Artemis is de dochter van Zeus en Leto en is de tweelingzuster van Apollo. Artemis is een van de maagdelijke godinnen en had nooit een minnaar dus had ook geen kinderen en was zeer preuts. Deze maagdelijkheid vereiste ze ook van haar vrienden. Artemis was vaak in gezelschap van Nimfen (op het bovenstaande plaatje staan Artemis en de Nimfen). In een mythe wordt beschreven dat één van die Nimfen, Callisto, door Zeus verleid werd en hem een kind schonk. Toen veranderde Artemis haar in een berin en stuurde jachthonden op haar af. Callisto werd gered door Zeus. Hij plaatste haar aan de hemel als sterrenbeeld: de Grote Beer en hun zoon werd later, na vele lotgevallen aan de hemel geplaatst als de Kleine Beer. In een andere mythe zag Aktaion Artemis naakt baden. In haar woede veranderde ze hem in een hert en joeg toen zijn eigen honden op hem af die hem toen verscheurden (op het plaatje hiernaast staat Aktaion). In weer een andere mythe doodde ze bijna alle kinderen van Niobe, op 2 na, samen met haar broer Apollo. Niobe en Aktaion zijn andere Nimfen.

‘Groot is de Artemis van de Efeziërs’. Artemis werd door bijna iedereen in Efeze aanboden. Efeze, het land van deze godin, lag aan de monding van de rivier Kaystros. De baai slibde dicht en de haven werd onbruikbaar in de loop der tijd. In de tijd ver voor de Ioniërs geloofde men al dat er een vruchtbaarheidsgodin over het land en de dieren heerste. Ze werd eerst ‘Grote Moeder’ genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat vele oude beschavingen een zelfde moedergodin vereerden. Toen de Ioniërs de dichtgeslibde baai ontdekten, leidden twee wegen naar een tempel in het midden van de baai. De tempel was omgeven door een dikke muur met een houten beeld van de godin in een nis. De Ioniërs gaven de godin de Griekse naam Artemis. Dit was het eerste beeld van Artemis. Het geloof in Artemis was tot de tijd dat het Christendom aanbrak, het belangrijkste geloof in Efeze.

Wat stond er in de brief van Paulus aan de christenen in Efeze?

Paulus heeft vanuit gevangenschap een brief aan Efeze geschreven. Doordat het niet zeker is om welke gevangenschap het gaat, is de datering ook niet duidelijk. Deze brief is gericht aan een kleine gemeenschap in Efeze. De brief behoort tot een soort ‘rondzendbrief’ voor de kerken in het westen van Klein-Azië. Zoals al eerder in dit verslag gemeld wordt, is Efeze de hoofdstad van de toenmalige Romeinse provincie Klein-Azië en was een belangrijk centrum van handel en cultuur. Er woonden veel Joden in Efeze.

In de brief die Paulus geschreven heeft, gaat hij in op het heilsplan van God voor de wereld. Alles moet worden samengebracht onder 1 hoofd: Christus, dus alle joden en niet-joden. Dit schrijft hij in de hoofdstukken 1 tot en met 4 van zijn brief. In de hoofdstukken 4 tot en met 6 beschrijft hij dat het nieuwe leven in Christus zichtbaar moet worden in het volk van God. Hieronder volgen een aantal citaten, ze komen uit het boek handelingen:

Hoofdstuk 18, vers 21: Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomstige feest te Jeruzalem houden; Doch ik zal tot u wederkeren, zo god wil. En hij voer weg van Efeze.

Hoofdstuk 19, vers 17: En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.

Hoofdstuk 19, vers 26: En gij ziet en hoort, dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna heel Azië, overreed en afgekeerd heeft, zeggende, dat het geen goden zijn, die met handen gemaakt worden.

Hoofdstuk 20, vers 16: Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in Azië zou verslijten; want hij spoedde zich, om (zo het hem mogelijk ware) op den pinksterdag te Jeruzalem te zijn.

Hoofdstuk 20, vers 17: Maar hij zond van Milete naar Efeze, en hij ontbood de ouderlingen der gemeente.

Deze komt uit het boek: Timotheus: Hoofdstuk 1, vers 18: De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vindt bij den Heere, in dien dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

Deze komt uit het boek: Openbaring: Hoofdstuk 2, vers 1: Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het midden der zever gouden kandelaren wandelt.

Toen Paulus op zijn tweede zendingsreis aan de poorten klopte trof hij een grote bedrijvigheid aan. Paulus wilde zijn nieuwe geloof overtuigen. Handelswerklieden, die hun brood verdiende met het smeden van zilveren voorwerpen die vooral hun godin Artemis als onderwerp hadden, waren niet enthousiast. Paulus beweerde dat door een mensenhand gemaakte beeldjes nooit een godheid kon voorstellen en dat het fout was om deze te aanbidden. Alle handelswerklieden waren woedend, want zij geloofden heilig in Artemis en zij zagen hun inkomsten wegvallen. Zij marcheerden naar het theater onder luid geroep van ‘Groot is Artemis van Efeze’. Veel mensen sloten zich aan, felle discussies volgden. Het stadsbestuur greep in en een rechtzaak volgde, met als resultaat dat Paulus, nadat hij in gevangenschap vast zat, gedwongen werd de stad te verlaten. Pas bij Paulus zijn derde zendingsreis begonnen mensen naar hem te luisteren en begonnen ze in god te geloven. Dit is ook te zien in de bovenstaande citaten. Paulus verspreidde zijn geloof en werd overgenomen.

Twee, voor het christendom belangrijke personen, leefden daarna in Efeze. Paulus bleef zijn nieuwe geloof verkondigen in Efeze. Het andere persoon was Johannes. Johannes bracht hier zijn laatste jaren (tussen 39 en 48 na Chr.) door, met het schrijven van een deel van het Nieuwe Testament in de bijbel.

Wordt Efeze veel bezocht door toeristen?

Efeze (ook wel Efese, Ephesos en Ephesus genoemd) is de stad van Artemis, een van de zeven wereldwonderen van de oude tijd. Het is de best bewaarde stad uit de Romeinse oudheid. Oude, ingesleten karrensporen en een Romeinse straat leiden nog steeds naar winkeltjes en de beroemde bibliotheek van Celsus.

De stad werd, zoals al eerder aangegeven, bewoond vanaf 900 v. Chr. tot vermoedelijk in de 5e eeuw na Chr. Nu is het een bedevaartsplaats. Het is de moeite waard om hier rond te wandelen en je voor te stellen hoe het vroeger was. Daarom is Efeze is de belangrijkste antieke stad van Turkije en dus tegelijk is het ook de meest bezochte stad. De ruïnestad wordt vanaf ’s ochtends vroeg bezocht door duizenden bezoekers. Vooral omdat veel bouwwerken nog in opvallende goede staat zijn. Efeze is bijzonder uitgestrekt. Om een goede indruk te krijgen van Efeze is er minstens een halve dag nodig om alles te zien.

De interesse voor de vergeten stad Efeze, kwam terug toen het station Ayasuluk werd aangelegd voor de spoorlijn Bagdat-Istanbul. De eerste opgravingwerkzaamheden vonden plaats in 1869, maar verliepen niet snel genoeg. President Atatürk gaf opdracht tot een groot onderzoek in de Turkse geschiedenis. De opgravingen van 1869 werden geleid door een Britse ingenieur, genaamd John T. Woord. Deze was sinds 1863 in deze streek op zoek naar de tempel van Artemis. Hij vond uiteindelijk de tempel maar hij kon zijn werk niet afmaken, door zijn oude leeftijd stierf hij. D.G. Hogart vervolgde zijn werk in 1904. Deze tempel en het altaar worden tot op de dag van vandaag nog steeds onderzocht door leden van het Oostenrijks Archeologisch Instituut. Deze begon in 1895 met opgravingen, nadat ze toestemming hadden gekregen van de Osmaanse Sultan.

Van de Antieke stad Efeze is slechts 20% opgegraven, de rest ligt nog onder de grond. De tempel van Artemis, de Johannes-kerk, de conciliekerk, de Havenstraat, de Agora’s, de Serapis-tempel, de Celsus bibliotheek, het theater, het Odeion, het Prytaneidon, de Marmerstraat en enkele huizen zijn uitgegraven en gedeeltelijk gerestaureerd. Nog steeds worden er veel dingen opgegraven.

Een probleem voor Efeze is de vele toeristen, daardoor is het moeilijk om Efeze te beschermen. Men kan niet overal bordjes neerzetten waarop staat dat je nergens aan mag komen en dat het een misdaad is om hier en daar een stukje van de muur, tempel of badhuis in de zak te steken (wat overigens vaak gebeurt).

Om in Efeze te komen, is het handig om je voor te bereiden op de historie van Efeze. Hierdoor kan je met begrip in Efeze komen en kan je zelf een voorstelling maken over Efeze in het verleden. Dit was ook bij mij het geval, ik zag het als gewoon een opgraving, maar nu ik er meer over weet, interesseert het me ook.

Als je in Turkije in dichtbijgelegen plaatsen komt, word je door verschillende organisatoren plat gegooid met excursies naar Efeze. Op elke straathoek kan je ze wel vinden en het liefst lopen ze je achterna totdat je een excursie geboekt hebt bij hen.

In Efeze zijn veel stalletjes te vinden met voorwerpen die je kunt kopen. Veel toeristen worden dan ook mee naar achteren genomen, om te laten zien dat ze nog veel meer hebben. Veel van deze voorwerpen zijn nep. Er worden bijvoorbeeld munten verkocht, die eerst door een koe gegeten zijn. Door bepaalde zuren in de maag van de koe, krijgen de munten oxidatiekorsten, waardoor de munten erg oud lijken.

Toch zijn er maar weinig negatieve reacties van mensen over Efeze, het merendeel van de mensen praat er heel erg positief over na afloop. Je hoeft je niet eens in het onderwerp/ geschiedenis te interesseren om het leuk te vinden. Het is alleen al een wonder dat deze stad is opgegraven na al die jaren en dat het nog bijna helemaal intact is.

Conclusie

Mijn hoofdvraag was: Waarom trekken er zoveel toeristen naar Efeze?

Hierop kunnen er vele antwoorden gegeven worden. Ten eerste is Efeze een bedevaartsplaats, er worden vaak religieuze bijeenkomsten gehouden. Bezoekers moeten het gebied daarom ook met respect en eerbied betreden.
Zoals al eerder verteld is, is het Christendom ook belangrijk geweest in Efeze. Maria heeft er ook een tijd gewoond.

Bovendien is de stad een van de vroegere zeven wereldwonderen. Deze stad is voor het grootste gedeelte intact gebleven, na al die jaren onder de grond. Er ligt nog een deel onder de grond.

Ook is Efeze een belangrijke bron van inkomsten in Turkije. Er komen dagelijks duizenden mensen in Efeze. Er worden dus ook duizenden excursies geregeld naar Efeze toe. Er zijn dus veel mensen die er iets aan verdienen. De toerisme is dus ook echt nodig.

Efeze is echt een toeristenplaats, als je in Kusadasi of een andere dichtbij gelegen plaats komt, moet je gewoon in Efeze geweest zijn. Het is leuk voor iedereen.


5 thoughts on “Werkstuk over Efeze, een historische stad in Turkije

 1. Bert says:

  Een super lange spreekbeurt!
  Het is veel te veel om te onthouden.
  Ik zelf zou hier niet voor kiezen.

 2. Maartje says:

  Ik wel!
  Interessant onderwerp enzo, dus goede spreekbeurt! En je kan ‘m toch zelf inkorten…

 3. melanie says:

  wat een leuke spreekbeurt maar wel te lang

 4. sanne says:

  een hele gaafe spreekbeurt wel een beetje lang maar hij zit in mijn top tien

 5. siem says:

  Je kan er ook heel veel informatie voor een werkstuk halen dus ik vind hem top

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SuperSpreekbeurt.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren, te analyseren, voor social media en advertenties. Door gebruik te maken van deze website en hiernaast op accepteren te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. meer weten?

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" onder aan de pagina dan bent u akkoord met deze instellingen.

Lees hier uitgebreid over in onze privacy verklaring en disclaimer

Sluiten